Celem Grupy jest budowanie bezpieczeństwa finansowego Klienta

  • Jesteśmy opiekunem i przewodnikiem w poruszaniu się w gąszczu rynku
    finansowego i ubezpieczeniowego
  • Posiadamy całkowitą niezależność kapitałową co pozwala nam być obiektywnym
    doradcą finansowym
  • Firmy Grupy PDF pomagają efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz firmowymi

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. oraz firm Grupy PDF

Właściciel witryny

1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.grupapdf.pl jest Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (PDF) ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE tel.: +48 32-251-24-26 ; NIP: 6462524901, REGON: 277592885, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Katowice, w Wydziale VIII Gospodarczo-Rejestrowym pod numerem 0000146887 | Kapitał zakładowy: 50 400 zł

2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają redaktorzy serwisu (pracownicy PDF lub spółek Grupy).

Warunki ogólne

1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym PDF są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym PDF chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PDF lub ich autorów.

3. Korzystanie z serwisu internetowego PDF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym PDF w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody PDF, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym PDF, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego PDF, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PDF  lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym PDF jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody  Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o.

7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody PDF na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego PDF poprzez podanie źródła w postaci www.grupapdf.pl.

8. Otrzymując dostęp do stron PDF użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.

10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. PDF nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych. Jeżeli ktokolwiek zgłasza zastrzeżenia do ich publikacji winien niezwłocznie poinformować PDF, który usunie lub zastąpi kwestionowane nazwy.

Zakres odpowiedzialności PDF

1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

2. PDF nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

3. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez PDF wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. PDF ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis WWW zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM KatowiceAgencja Interaktywna IntraCOM.pl - Tworzenie stron internetowych
www.intracom.pl

Tel.: +48 32 351 82 50; +48 32 440 11 46
Fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl