Celem Grupy jest budowanie bezpieczeństwa finansowego Klienta

 • Jesteśmy opiekunem i przewodnikiem w poruszaniu się w gąszczu rynku
  finansowego i ubezpieczeniowego
 • Posiadamy całkowitą niezależność kapitałową co pozwala nam być obiektywnym
  doradcą finansowym
 • Firmy Grupy PDF pomagają efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz firmowymi

Ogólne wymagania i procedura

Otwierając kolejne oddziały i poszerzając działalność Spółek Grupy PDF poszukujemy pracowników takich jak my:

 • wykształconych,
 • kompetentnych,
 • ceniących sobie wolność w działaniu,
 • uczciwych,
 • dobrze zorganizowanych,
 • i spragnionych sukcesu ...

Od pracowników oczekujemy również wyobraźni i intuicji, umiejętności pokonywania trudności, otwartości na zmiany, odwagi i charakteru, sumienności wobec firmy i współpracującego otoczenia.

Stawiamy na ludzi o dużym potencjale.
Powierzając im zadania związane z pełnionym stanowiskiem proponujemy stabilne warunki zatrudnienia.

Spółki Grupy PDF oferują atrakcyjną pracę:

 • w prężnie rozwijających się firmach i zawodach,
 • z konkurencyjnym systemem wynagrodzeń,
 • z ciągłym rozwojem zawodowym oraz osobistym poprzez stawianie kolejnych wyzwań i bogatym programem szkoleń.

Doradztwo Finansowe i Ubezpieczeniowe to:

 • Biznes oparty na zasadzie bezwarunkowej uczciwości
 • Biznes oparty na rozwoju osobistym
 • Biznes oparty na relacjach
 • Biznes oparty na pomaganiu innym
 • Biznes oparty na Kliencie masowym
 • Biznes oparty na kompleksowej obsłudze Klienta
 • Biznes oparty na świadomości i mądrości
 • Biznes oparty na zasadzie opóźnionej gratyfikacji
 • Biznes oparty na przywództwie
 • Biznes oparty na realizacji wielkich marzeń

Proces rekrutacyjny

Rekrutacja przez Spółki Grupy PDF prowadzona jest przez cały rok w zależności od aktualnych potrzeb wyrażanych przez Spółki. Proces rekrutacji do poszczególnych Spółek Grupy składa się z kilku etapów, w trakcie których korzystają z różnych narzędzi rekrutacyjnych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z jej zasadami.

 1. Oferty pracy w poszczególnych Spółkach publikowane są na stronie Grupy PDF, internetowych portalach ogłoszeniowych oraz w wybranych gazetach lokalnych.
 2. Odpowiedzi na oferty należy przesyłać przy wykorzystaniu formularza rekrutacyjnego, pocztą e-mail na wskazany w ogłoszeniu adres, lub też bezpośrednio na adres Spółki, która opublikowała ogłoszenie.
 3. Wszystkie nadsyłane podania o pracę muszą zawierać klauzulę o pozwoleniu na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji. Każda klauzula, przesłana pocztą tradycyjną, powinna być czytelnie podpisana.
 4. Nadsyłane aplikacje sprawdzane są przez upoważnione osoby pod względem zgodności umiejętności przedstawionych w CV do szczegółowych wymagań stawianych w ofercie pracy.
 5. Jeżeli Państwa kandydatura zostanie oceniona jako odpowiednia na dane stanowisko, zostaniecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której zaprezentowane zostaną warunki i zasady świadczenia pracy w Spółce Grupy PDF.
 6. W przypadku wybranych stanowisk niezbędna jest licencja lub pozwolenia, jednak to Spółka Grupy najczęściej zapewnia możliwość ich uzyskania. Na takie stanowiska Spółka Grup może zastrzec sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych testów umiejętności, psychologicznych lub innych niezbędnych w danej pracy.
 7. Czynności kwalifikacyjne kończy ostateczna decyzja. Zostaje ona podjęta na podstawie wnikliwej oceny całego procesu rekrutacji. Wybrane osoby zostają powiadomione o decyzji podjętej przez Dział HR Grupy PDF.
 8. Jeżeli decyzja o zatrudnieniu jest pozytywna, Kandydat jest zapraszany ponownie w celu uzgodnienia ostatecznych warunków zatrudnienia, ustalenia harmonogramu szkoleń i poznania pozostałych procedur obowiązujących w Spółkach Grupy.
 9. Podane zasady rekrutacji mogą być modyfikowane i dostosowane do wybranych stanowisk.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl